Khiar Aib Dalam Nikah Apakah Sama Dengan Jual Beli?

Pertanyaan:

Dalam jual beli, khiar (memilih antara membatalkan dan meneruskan) transaksi berlaku apabila terdapat cacat barang saat berlangsungnya akad dan barang belum diserah tangankan, apabila barang sudah diserahkan atau aib sudah diketahui sebelumnya maka tidak berlaku khiar. Bagaimana dengan aib pernikahan semisal cacat gila,  lepra, kusta, alat kelamin terpotong, dsb. apakah sama? (Ahmad Y, Pangbatok)

Jawabaan:

Ada yang sama ada yang tidak. Dalam pernikahan, khiar aib tidak berlaku apabila salah satu pasangan sudah mengetahui cacat sebelumnya karena dianggap sama-sama ridha seperti dalam jual beli, jika cacat terjadi sesudah akad baik sebelum atau sesudah persetubuhan maka hak khiar berlaku bagi salah satu suami istri.

أسنی المطالب جزء، ٣ ص: ١٧٦

لو نكح أحدهما الآخرَ عالمًا بالغيب القائم بالاخر غيرِ العُنَّةِ فلا خيارَ له كما في البيع

الفقه الإسلامي، جزء ٧ ص: ٤٩٩

وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج

حاشية البجيرمي، جزء ٣ ص: ٤٣١

ولو حدث بالزواج بعد العقد عيبٌ كأن جُبَّ ذكرُه ولو بعد الدخول ولو بفعلها ثبت لها الخيارُ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *